Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Alt Camp , Valls
  96  expedients - Pàgina  (1  de  5)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Tarragona   Pla territorial general   03/02/2010   Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Tarragona   Pla director urbanístic   08/10/2008   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona 
    La Canonja    Modificació del pla director urbanístic   03/11/2014   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona, per a deixar sense efecte l'ARE "La Canonja" 
    Valls   Pla general d'ordenació urbana   17/02/1988   Pla General d'ordenació urbana 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    15/09/1989   Modificació del P.G, recalificació SNU a sòl urbà industrial 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    21/12/1992   modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana al nucli de Fontscaldes 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    03/03/1992   modificació puntual del Pla General àmbit granja Serra (canvi qualificació urbanística) 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    -   Modificació Puntual del Pla General sector C/ Zeta 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    28/03/1994   modificació puntual del Pla parcial pel que fa al sector el Fornàs 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    06/09/1995   modificació puntual del Pla general pel que fa a la modificació de l'article V.VI.1.3 de la normativa 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    08/05/1996   modificació puntual del Pla general pel que afecta els terrenys ocupats per l'hotel-restaurant Casa Fèlix 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    31/10/1997   modificació puntual del Pla general pel que fa a la unitat d'actuació núm. 15 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    25/06/1997   modificació puntual del Pla general pel que fa a la unitat d'actuació núm. 25 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    20/09/1996   modificació puntual del Pla general, pel que fa al canvi d'emplaçament de la depuradora d'aigües 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    31/07/1997   modificació puntual del Pla general, pel que fa a una nova ordenació de la Plaça del Blat 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    18/01/1999   Modificació puntual del Pla General en el SUP (PP.5) i SUNP (PP.8) antiga clau 25, variació àmbit i estructura viària 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    21/03/2000   modificació puntual del Pla general pel que fa al traçat del viari bàsic previst i a l'àmbit del PERI número 5 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    29/01/2001   modificació puntual del Pla general, per al canvi de classificació dels "Terrenys dels Hereus" 
    Valls   Modificació de pla general d'ordenació    22/09/2000   modificació puntual del Pla general per a la creació d'un nou vial d'accés al c/ Fusters del Polígon Industrial 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya