Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Santa Pau
  19  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Olot   Pla director urbanístic   28/10/2008   Pla director territorial de la Garrotxa aprovat per Acord de Govern de la Generlitat de Catalunya 157/2008, de data 16.09.08 
    Santa Pau   Pla d'ordenació urbanística municipal    27/06/2008   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Santa Pau   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/06/2011   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, 1a fase 
    Santa Pau   Modificació pla ordenació urbanística municipal    27/07/2017   Modificació del Pla d'ordenació urbanística núm. 2/2016 relativa als usos de la zona industrial 
    Santa Pau   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial de la zona d'activitats econòmiques Sud-03 
    Santa Pau   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial urbanístic SUD-04 
    Santa Pau   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial SUD-06 Ampliació de la zona esportiva  
    Santa Pau   Pla especial urbanístic   11/03/2011   Pla especial del catàleg de masies i cases rurals 
    Santa Pau   Pla especial urbanístic   21/12/2009   Pla especial per a la rehabilitació i conversió de can Batlle a turisme rural 
    Santa Pau   Pla especial urbanístic   26/05/2011   Pla especial urbanístic Rocacorba de Sallent 
    Santa Pau   Pla especial urbanístic   -   Pla especial de reforma de cabanya per canvi d'ús a can Toca 
    Santa Pau   Pla especial urbanístic   14/06/2012   Pla especial de rehabilitació per a canvi d'ús de la cabana de can Ventura 
    Santa Pau   Pla especial urbanístic   15/07/2013   Pla especial urbanístic Els Casals 
    Santa Pau   Pla especial urbanístic   24/12/2018   Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals, segona fase 
    Santa Pau   Modificació pla especial urbanístic   10/12/2014   Modificació Pla especial urbanístic Els Casals 
    Santa Pau   Modificació pla especial urbanístic   02/11/2017   Modificació núm. 2/2016 del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals (1a fase) 
    Santa Pau   Modificació pla especial urbanístic   14/11/2017   Modificació núm. 1/2016 del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya