Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Baix Llobregat , Esplugues de Llobregat
  198  expedients - Pàgina  (1  de  20)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Badalona   Pla director urbanístic   19/07/1976   Pla general metropolità 
    Abrera   Pla director urbanístic   30/06/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat 
    Esplugues de Llobregat   Modificació del pla director urbanístic   25/09/2019   Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, pel que fa a l'Àrea residencial estratègica sector Montesa 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    22/04/1983   Modificació del Pla general metropolità derivada del Pla especial de Sanejament metropolità a l'objecte de les reserves de terrenys per a les instal·lacions tècniques 
    Esplugues de Llobregat   Modificació de pla general d'ordenació    08/06/1984   MPG FINESTRELLES-2 
    Barcelona   Modificació de pla general d'ordenació    30/09/1991   MPG PARC COLLSEROLA 
    Barcelona   Modificació de pla general d'ordenació    05/12/1988   MPG DETERMINATS ARTICLES NN.UU. 
    Barcelona   Modificació de pla general d'ordenació    03/10/1988   MPG ARTICLE 129 NN.UU. 
v.3.1.1 © 2011 Generalitat de Catalunya