Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Alt Camp , Alcover
  23  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Alcover   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 2 referent a la modificació parcial del sòl urbà del nucli de la Plana (clau 1c), amb qualificació parcial del sòl per a equipament i espais lliures privats i ampliació per a espais lliures privats i vialitat 
    Alcover   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm.5 consistent en la modificació de l'article 184, interès ecològic i paisatgístic, clau 25b (i article 172 construccions ramaderes) 
    Alcover   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 8 en relació a les alçades reguladores de la clau 1 
    Alcover   Pla parcial d'ordenació   -   Pla parcial residencial "El Remei" 
    Alcover   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial urbanístic del sector SAUI-1 "Alcover Química" 
    Tarragona   Pla especial urbanístic   -   Revisió del Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre a les comarques de Tarragona 
    Alcover   Conveni urbanístic    -   Conveni Urbanístic entre l'ajuntament d'Alcover i l'Entitat mercantil Canteras La Ponderosa SA 
    Alcover   Conveni urbanístic    -   Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i INCASOL referent a la línia de subministrament elèctric del sector industrial Roques Roges III, IV, V 
    Alcover   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcover i l'Incasòl per executar i per finançar la línia de subministrament elèctric dels sectors industrials Roques Roges III, IV i V 
    Alcover   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic de cessió de terreny afectat parcialment per la Modificació puntual número 6 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Tarragona   Pla especial urbanístic   23/12/2019   Revisió del Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre a les Comarques de Tarragona 
    Alcover   Modificació pla especial urbanístic   26/07/2019   Modificació Puntual del Pla especial en sòl no urbanitzable de la indústria Royblan, polígon 18, parcel·la 7 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcover   Modificació pla ordenació urbanística municipal    25/08/2017   Modificació puntual del POUM número 7 consistent en la modificació de l'article 121 subzona 4b3 (antiga UA-17) 
    Alcover   Pla especial urbanístic   26/04/2017   Pla especial urbanístic indústria Royblan, polígon 18, parcel·la 7 
    Alcover   Modificació pla ordenació urbanística municipal    29/12/2016   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm.6 consistent en la delimitació d'una nova zona d'equipaments per a ús sanitari - assistencial, clau E4  
    Alcover   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/04/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 3 consistent en la modificació del PAU2- Mas Llorenç (article 129) 
    Alcover   Modificació pla ordenació urbanística municipal    18/12/2014   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 4 consistent en la modificació de les condicions d'ús de l'article 123, Clau 5 
    Alcover   Modificació pla ordenació urbanística municipal    06/11/2014   Modificació puntual del POUM número 1 referent: ajustament dels paràmetres gràfics art. 125, modificació de l'àmbit PAU4 Mas Gassol art. 131 i modificació de l'art. 46 
    Alcover   Pla d'ordenació urbanística municipal    31/01/2013   Pla d'ordenació urbanística municipal 
v.3.1.1 © 2011 Generalitat de Catalunya