Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Occidental , Castellar del Vallès
  22  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Castellar del Vallès   Conveni urbanístic    -   Addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'INCASÒL relatiu a diversos extrems relacionats amb l'adequació dels sistemes públics de sanejament en alta, derivada de les necessitats generades per, entre d'altres, l'Àrea residencial estratègica Nou Eixample de Castellar del Vallès 
    Castellar del Vallès   Modificació pla ordenació urbanística municipal    29/10/2019   Modificació puntual I del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Castellar del Vallès   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/05/2019   Modificació puntual II del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Sabadell   Modificació del pla director urbanístic   11/02/2019   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental, per a deixar sense efecte l'ARE Can Puiggener i l'ARE Torre-romeu 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Castellar del Vallès   Pla especial urbanístic   10/04/2018   Pla especial urbanístic del carrer Turó Roig, 25 per a la reducció de la distància a vial 
    Castellar del Vallès   Pla especial urbanístic   20/12/2016   Pla especial de béns a protegir 
    Castellar del Vallès   Pla d'ordenació urbanística municipal    30/11/2016   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Castellar del Vallès   Modificació del pla director urbanístic   25/09/2015   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental, per a deixar sense efecte l'ARE Turuguet 
    Castellar del Vallès   Conveni urbanístic    03/03/2015   Conveni urbanístic pel desenvolupament del Pla de Millora Urbana 03, Escorxador-Plaça Puigverd-S.Russinyol 
    Castellar del Vallès   Modificació pla parcial urbanístic   14/10/2014   Modificació puntual del Pla parcial can Bages, subsector II, illa sud 
    Castellar del Vallès   Conveni urbanístic    03/12/2013   Conveni urbanístic en relació amb la reparcel·lació de l'ARE "Nou Eixample" 
    Castellar del Vallès   Delimitació de la TUC   03/04/2012   Delimitació de la trama urbana consolidada 
    Castellví de Rosanes   Pla especial urbanístic   04/04/2011   Pla especial urbanístic gasoducte Martorell-Figueres 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Castellar del Vallès   Pla especial   17/12/2009   Modificació del Pla especial de restauració de la Pedrera de Vallsallent 
    Barberà del Vallès   Pla director urbanístic   22/06/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Occidental 
    Castellar del Vallès   Pla parcial urbanístic   04/04/2007   Pla parcial d'ampliació els Fruiters 
    Castellar del Vallès   Pla especial   17/10/2003   pla especial escola de Golf 
    Castellar del Vallès   Pla especial   12/04/2002   Pla especial del sector de les Clivelles 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya