Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Ger
  15  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Bellver de Cerdanya   Pla director urbanístic   18/08/2008   Pla director urbanístic de la Cerdanya 
    Alp   Pla general d'ordenació urbana   12/03/1986   Pla general d'ordenació plurimunicipal de la Cerdanya 
    Ger   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/1997   Modificació de Pla general del pla intermunicipal en l'àrea del sòl urbà Devesa de Saga 
    Bolvir   Pla d'ordenació urbanística municipal    19/04/2011   Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya 
    Ger   Modificació pla ordenació urbanística municipal    29/01/2014   Modificació del Pla d'ordenació urbanística del vial a la Devesa de Saga 
    Ger   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/09/2014   Modificació del Pla d'ordenació urbanística per a l'ajust del límit del sòl urbà i la vialitat a ca la Lluïsa 
    Ger   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/06/2017   Modificació del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya- Ajust del límit del sòl urbà i la vialitat a l'extrem del carrer Major amb el camí de Sant Pere 
    Ger   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/09/2013   Modificació del Pla d'ordenació urbanística - Àmbit d'afectació del PAU-GER-1 
    Ger   Modificació pla ordenació urbanística municipal    26/11/2014   Modificació del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya a l'àmbit d'afectació Nou PAU-GER 6 
    Ger   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/06/2017   Modificació puntual del POUPM a dos àmbits a l'entorn de la Cabaneta  
    Puigcerdà   Text refós normes urbanístiques planejament general    14/12/2005   Text refós de la normativa del Pla intermunicipal de la Cerdanya 
    Ger   Pla parcial d'ordenació   -   Pla parcial d'ordenació de la Devesa de Saga 
    Ger   Pla parcial d'ordenació   31/07/1995   Pla parcial d'ordenació del sector-36 de Ger 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya