Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Esparreguera
  30  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Esparreguera   Revisió pla general ordenació urbana municipal    27/01/1984   Revisió Pla general d'ordenació 
    Esparreguera   Modificació de pla general d'ordenació    20/09/1993   Modificació puntual del Pla general d'ordenació del municipi "Illa Magarola" 
    Esparreguera   Modificació de pla general d'ordenació    20/03/2003   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació L 
    Esparreguera   Modificació de pla general d'ordenació    17/01/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del Castell II, la Creu i la unitat d'actuació E 
    Esparreguera   Modificació de pla general d'ordenació    24/05/2002   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a l'ampliació d'usos a l'àmbit dels polígons industrials 
    Esparreguera   Modificació de pla general d'ordenació    14/10/2003   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de can Roca 
    Esparreguera   Modificació de pla general d'ordenació    10/02/2004   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació D o de Pau Font 
    Esparreguera   Modificació de pla general d'ordenació    01/04/2003   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Castell II, la Creu i la unitat d'actuació E, que reserva un espai com a sistema de serveis tècnics (clau T) 
    Esparreguera   Modificació de pla general d'ordenació    02/03/2016   Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació del Pla parcial sud Magarola i del Pla parcial de can Comelles sud per a l'ampliació d'usos i possibilitat de compartimentació de naus a la zona industrial 
    Esparreguera   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/06/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per procedir al canvi de qualificació urbanística a sistema d'equipament privat docent (clau E) de part de la parcel·la núm. 24 del carrer de Baix qualificada com zona de nucli antic (clau 1b) per a destinar-lo a l'ampliació de l'escola El Puig 
    Esparreguera   Revisió programa actuació pla general   15/03/1996   Revisió del programa d'actuació i modificacions del Pla general d'ordenació urbana 
    Esparreguera   Pla parcial d'ordenació   20/10/1989   P.P. EL CASTELL 
    Esparreguera   Pla parcial d'ordenació   13/03/1991   Pla parcial Polígon industrial Magarola-Sud 
    Esparreguera   Pla parcial d'ordenació   18/12/1992   Pla parcial industrial Can Comelles Sud 
    Esparreguera   Pla parcial d'ordenació   26/06/1991   Modificació del Pla parcial d'ordenació el Castell 
    Esparreguera   Pla parcial d'ordenació   25/07/2001   Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació industrial can Comelles Sud 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya