Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Malgrat de Mar
  42  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Argentona   Pla director urbanístic   13/05/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Maresme 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Pineda de Mar   Modificació del pla director urbanístic   31/03/2015   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Maresme, per a deixar sense efecte l'ARE Pineda Centre 
    Malgrat de Mar   Modificació del pla director urbanístic   25/09/2015   Modificació del Pla director urbanístic de les ARE's de l'àmbit del Maresme, per deixar sense efecte l'ARE Escultor Clarà 
    Malgrat de Mar   Pla d'ordenació urbanística municipal    21/10/2005   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/02/2007   Modificació puntual del Text refós del Pla d'ordenació urbanística per ajust d'espais lliures en el Parc Francesc Macià  
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/05/2007   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per incrementar la densitat d'un solar situat al carrer de Roger de Flor, cantonada Isaac Albéniz, qualificat com a sistema dotacional d'habitatges socials 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/06/2008   Modificació dels articles 35 i 78 de les normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal a efectes d'una millor regulació dels volums disconformes i de l'ocupació dels patis a la zona del casc antic  
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/07/2007   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la delimitació del polígon d'actuació en sòl urbà Fradera (PA16) 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/10/2009   Modificació de l'article 179 de les Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal que afecta al sector Zona Industrial Nord, PP8 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/03/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a ciutat sanitària als terrenys situats entre l'av. Costa Brava i l'av. dels Països Catalans i la Nacional II 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/03/2011   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la implantació d'un ús comercial en el sector delimitat pels carrers Joan Benimelli, Josep Planagumà, Badalona i passatge Montserrat Rosell i Parellada 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/10/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per la delimitació del Polígon d'Actuació 19 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    18/03/2019   Modificació dels articles 55 i 56 de la Normativa urbanística del Pla d'ordenació urbanística municipal i de la delimitació de les subzones del nucli antic  
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/08/2019   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per al reajust de sistemes públics a l'àmbit del CAP Josep Torner i Fors 
    Malgrat de Mar   Pla parcial d'ordenació   21/03/2003   Pla parcial d'ordenació del camí de la Pomareda 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya