Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Torelló
  73  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Roda de Ter   Pla director urbanístic   29/09/2010   Pla director urbanístic de les colònies del Ter i del Freser 
    Torelló   Revisió pla general ordenació urbana municipal    20/12/1999   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    23/12/1999   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de la unitat d'actuació 14, Ferrocarril 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    25/10/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de les parcel·les situades al carrer Joan Deordal, 2, 4, 6 i 8 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    02/07/2003   Modificacions puntuals de la revisió del Pla general d'ordenació 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    08/09/2009   Modificacions puntuals i subsanació d'errors materials de la revisió del Pla general d'ordenació 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    19/09/2006   quatre modificacions puntuals de la revisió del Pla general d'ordenació 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    15/07/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació per tal de procedir al canvi de traçat del límit entre el Pla parcial la Caseta i el Pla parcial Guilleries 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    03/11/2006   Modificació puntual 6 del text refós de la Revisió del Pla general d'ordenació per incorporar l'ús dotacional, construcció d'habitatges dotacionals, al sòl d'equipament públic a la finca la Carrera 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    30/10/2006   Modificació puntual 7 de la Revisió del Pla general d'ordenació per a la supressió del Pla especial 1 Colònia Vilaseca 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    18/12/2006   Modificació puntual 5 de la Revisió del Pla general d'ordenació per fer el canvi de qualificació urbanística d'una filera d'edificis ubicats al carrer de Rosa Sensat 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    14/12/2006   Modificació puntual 9 de la Revisió del Pla general d'ordenació per a la modificació d'usos en la zona J, residència aïllada 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    13/02/2007   Modificació puntual 8 de la Revisió del Pla general d'ordenació per modificar l'edificabilitat en una parcel·la de volumetria opcional al carrer Puig-agut, 12 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    11/06/2007   Modificació puntual 10 de la Revisió del Pla general d'ordenació pel canvi de límit entre dues finques entre la finca del carrer d'Orís, 3 i del carrer de Rafael de Casanovas, 3 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    09/12/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per tal de procedir a l'ajustament dels paràmetres corresponents al PERI Torrentera II 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    09/07/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector mas les Vinyes II 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    28/03/2008   Modificació puntual núm. 15 de la revisió del Pla general d'ordenació, per la incorporació a l'article 66 de la normativa urbanística municipal, d'uns paràmetres reguladors en relació amb els habitatges 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    17/09/2008   Modificació puntual 16 de la Revisió del Pla general d'ordenació per precisar el límit entre el sòl urbà i urbanitzable de la Creu II 
    Torelló   Modificació de pla general d'ordenació    06/10/2008   Modificació puntual 18 del Pla general d'ordenació que afecta la normativa urbanística de la parcel·la 45 de propietat municipal, per a la construcció d'habitatges de protecció oficial, a l'àmbit del Pla parcial el Castell II  
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya