Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Bolvir
  25  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Bellver de Cerdanya   Pla director urbanístic   18/08/2008   Pla director urbanístic de la Cerdanya 
    Alp   Pla general d'ordenació urbana   12/03/1986   Pla general d'ordenació plurimunicipal de la Cerdanya 
    Bolvir   Modificació de pla general d'ordenació    20/02/2019   Modificació puntual del POUP de la Cerdanya a l'àmbit del sòl urbanitzable delimitat PPU-BOL1 
    Bolvir   Pla d'ordenació urbanística municipal    19/04/2011   Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya 
    Bolvir   Modificació pla ordenació urbanística municipal    20/11/2013   Modificacions de les àrees situades als carrers Segre, les Espiraltes i plaça de Mirador i junt als carrers Sant Galderic i la Font 
    Bolvir   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/09/2015   Modificació del Pla d'ordenació urbanística per a la correcció de l'errada del paràmetre d'edificabilitat del PAU-BOL-3 la Corona 
    Bolvir   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/06/2017   Modificació del Polígon d'actuació urbanística PAU-BOL-2 del Pla d'ordenació urbanística 
    Bolvir   Modificació pla ordenació urbanística municipal    21/02/2019   Modificació puntual per a la transformació d'usos del polígon PAU-BOL-1 (la Torre) 
    Puigcerdà   Text refós normes urbanístiques planejament general    14/12/2005   Text refós de la normativa del Pla intermunicipal de la Cerdanya 
    Bolvir   Pla parcial d'ordenació   -   Pla parcial d'ordenació "les Espiraltes" del sector urbanitzable núm.33 
    Bolvir   Pla parcial d'ordenació   17/12/1993   Pla parcial d'ordenació sector 31 del Golf "Camp de la Baixada de Bolvir" 
    Bolvir   Pla parcial d'ordenació   31/07/1995   Pla parcial d'ordenació Bolvir-32 
    Bolvir   Pla parcial d'ordenació   03/07/1996   Pla parcial d'ordenació : Modificació puntual del Pla Parcial Camp de la Baixada, sector 31 
    Bolvir   Pla parcial d'ordenació   06/08/1999   Pla parcial d'ordenació La Corona 
    Bolvir   Pla parcial urbanístic   11/11/2004   Pla parcial SUP Escoles 
    Bolvir   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial SUP Bolvir 
    Bolvir   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial SUP Sallent 
    Bolvir   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial del sector PPU-BOL-2 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya