Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Colera
  22  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Colera   Pla general d'ordenació urbana   20/05/1985   Pla general d'ordenació del municipi 
    Colera   Modificació de pla general d'ordenació    18/10/1989   Modificació puntual del Pla General 
    Colera   Modificació de pla general d'ordenació    05/02/2004   modificacions puntuals del Pla general d'ordenació 
    Colera   Modificació de pla general d'ordenació    20/10/2008   Modificació del Pla general al sector càmping Sant Miquel - Horta del Capellà 
    Colera   Modificació de pla general d'ordenació    21/12/2009   Modificació del Pla general en l'àmbit de la zona d'equipaments comunitaris esportius i recreatius 
    Colera   Modificació de pla general d'ordenació    27/07/2011   Modificació núm. 1/2010 del Pla general d'ordenació 
    Colera   Modificació de pla general d'ordenació    02/11/2016   Modificació núm. 1/2015 del Pla general 
    Colera   Modificació de pla general d'ordenació    25/01/2019   Modificació del Pla general per rectificar la distància de les edificacions secundàries a límits, sector III i sector VI 
    Colera   Text refós normes urbanístiques planejament general    26/05/2006   Text refós del Pla general 
    Colera   Pla parcial d'ordenació   07/08/1986   Pla parcial d'ordenació La Rovellada 
    Colera   Pla parcial d'ordenació   09/12/1987   Pla parcial d'ordenació La Janeta 
    Colera   Pla parcial d'ordenació   10/08/2001   Pla parcial d'ordenació del sector Ponent 
    Colera   Pla parcial d'ordenació   19/06/1996   Pla parcial d'ordenació la Rovellada: modificació puntual 
    Colera   Pla parcial urbanístic   22/02/2005   Pla parcial del polígon 2 de la Rovellada 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya