Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Bell-lloc d'Urgell
  27  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Bell-lloc d'Urgell   Pla d'ordenació urbanística municipal    04/01/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Bell-lloc d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la construcció d'una llar d'infants 
    Bell-lloc d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/07/2008   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del PMU-6, carrer Sant Jordi 
    Bell-lloc d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/05/2009   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de dos solars a la cruïlla de les carreteres LV-331 i N-II 
    Bell-lloc d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/10/2008   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del PAU-9, carrer Joan Maragall 
    Bell-lloc d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/04/2013   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la delimitació de Polígon d'actuació urbanística Pau Biològic-Kali 
    Bell-lloc d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    20/04/2015   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, article 149 
    Bell-lloc d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/11/2016   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de l'article 80 i de l'article 149 de les Normes urbanístiques 
    Bell-lloc d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/11/2017   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per la concreció de l'articulat de les Normes urbanístiques de les cobertes, pèrgoles i condicions estètiques 
    Bell-lloc d'Urgell   Pla parcial d'ordenació   22/11/2002   Pla parcial de la Bòbila 
    Bell-lloc d'Urgell   Pla parcial d'ordenació   23/09/2002   Pla parcial del sector Nord-est  
    Bell-lloc d'Urgell   Pla parcial d'ordenació   17/03/2006   Modificació del Pla parcial del sector Nord-est 
    Bell-lloc d'Urgell   Pla parcial urbanístic   17/11/2006   Pla parcial urbanístic del sector Vinyes del Mig 
    Bell-lloc d'Urgell   Pla parcial urbanístic   04/06/2012   Pla parcial urbanístic PP8 industrial cooperativa 
    Bell-lloc d'Urgell   Modificació pla parcial urbanístic   21/10/2014   Modificació del Pla parcial urbanístic Vinyes del Mig  
    Bell-lloc d'Urgell   Modificació pla parcial urbanístic   07/08/2014   Modificació del Pla parcial urbanístic PPU 8 per canviar l'ordenació de l'àmbit de la parcel·la 13 del polígon 1 del sector 
    Bell-lloc d'Urgell   Pla especial   28/08/2000   Pla especial zona 4 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya