Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta  > Resultats de la consulta > Detall de l'expedient Tornar  
  Detall de l'expedient     

 
  Municipi: Calonge i Sant Antoni
Rang: Planejament general
Instrument: Pla d'ordenació urbanística municipal
Tema: Pla d'ordenació urbanística municipal
Núm. expedient: 2009 / 039204 / G
Competència: Generalitat de Catalunya
Data aprovació: 02/14/2013
Data publicació: 04/30/2013
Publicacions butlletins oficials:
DOGC 6366 30/04/2013 (La url de publicació encara no està disponible)   Expedients relacionats
  13  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipus de relació Sort   Tema Sort 
    Calonge i Sant Antoni   Depèn    Convenis urbanístics signats en la tramitació del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Calonge i Sant Antoni   recurs contenciós   recurs contenciós administratiu contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 14 de febrer de 2013 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Calonge i Sant Antoni   recurs contenciós   recurs contenciós administratiu contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 14 de febrer de 2013 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Calonge i Sant Antoni   recurs contenciós   recurs contenciós administratiu contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 14 de febrer de 2013 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística 
    Calonge i Sant Antoni   recurs contenciós   recurs contenciós administratiu contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 14 de febrer de 2013 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Calonge i Sant Antoni   recurs contenciós   recurs contenciós administratiu contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 14 de febrer de 2013 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Calonge i Sant Antoni   Modificat   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal número 3 "correcció en la regulació d'usos en edificació agrupada Codi 5" 
    Calonge i Sant Antoni   recurs contenciós   recurs contenciós administratiu contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 14 de febrer de 2013 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Calonge i Sant Antoni   recurs contenciós   recurs contenciós administratiu contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 14 de febrer de 2013 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Calonge i Sant Antoni   recurs contenciós   recurs contenciós administratiu contra els Acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 14 de febrer de 2013 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya