Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  U-01_Situació
  U-03_Topogràfic i Serveis Existents
  U-02_Ordenació Urbanística Qualificació Sòl
  U-04_Proposta General Urbanització
  U-05_Sanejament
  U-05.2_Detalls Constructius. Sanejament
  U-05.3_Detalls Constructius. Sanejament
  U-05.4_Detalls Constructius. Sanejament
  U-06_Moviment Terres
  U-07_Definició Eixos Carrers
  U-08.1_Perfils Longitudinals
  U-08.2_Perfils Longitudinals
  U-08.3_ Perfils Longitudinals
  U-09.1_Perfils Transversals
  U-09.2_Perfils Transversals
  U-09.3_Perfils Transversals
  U-09.4_Perfils Transversals
  U-09.5_Perfils Transversals
  U-09.6_Perfils Transversals
  U-09.7_Perfils Transversals
  U-09.8_Perfils Transversals
  U-09.9_Perfils Transversals
  U-10.1_Xarxa Serveis Electricitaat Centres Transformació
  U-10.2_Detalls Constructius. Electricitat
  U-11.1_Xarxa Serveis Enllumenat Públic
  U-11.2_Esquemes Unifamiliars. Enllumenat Públic
  U-12.1_Xarxa Serveis Aigua Potable
  U-12.2_Detalls Constructius. Aigua Potable
  U-12.3_Detalls Constructius. Aigua Potable
  U-12.4_Detalls Constructius. Aigua Potable
  U-12.5_Detalls Constructius. Aigua Potable
  U-13_Xarxa Serveis Gas. Detalls
  U-14.1_Xarxa Serveis. Telecomunicacions. Planta Traçat Canalització
  U-14.2_Xarxa Serveis Telecomunicacions. Canalització Telefonica
  U-14.3_Xarxa Serveis Telecomunicacions. Canalització Ajuntament
  U-14.4_Xarxa Serveis Telecomunicacions. Detalls Registres
  U-15.1_Pavimentació
  U-15.2_Secció Vials
  U-16.1_Vegetació i Imobiliari Urbà
  U-16.2_Detalls Constructius. Mobiliari Urbà
  U-17.1_Senyalització Viaria
  U-17.2_Detalls Constructius. Senyalitzacions
  U-18_Xarxa Serveis. Reg. Detalls
  Amidaments Pressupost
  Memoria
  Plec Condicions
  CU-ADG_Aprovat definitivament amb garanties
  CU-DCCP_Donar Per complerta la condició i Publicar
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Vilafranca del Penedès
Núm. expedient: 2004 / 016007 / B
Tema: pla de millora urbana del polígon d'actuació urbanística 21 del Pla d'ordenació urbanística municipal, delimitat pel ferrocarril, l'avinguda de la Pelegrina i els carrers de Subirats i de Barba i Roca
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya