Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Memòria I
  Memòria II
  Programa i Bases tècniques i econòmiques
  Normativa
  I.01.01.Generals.Àmbit del PDU del sistema urbà de Girona
  I.02.01.Medi natural.Medi físic i morfologia del territori
  I.02.02.Medi natural.Usos del sòl
  I.02.03.Medi natural.Hàbitats
  I.02.04.Medi natural.Proteccions supramunicipals
  I.02.05.Medi natural.Estudis de connectivitat en procés
  I.02.06.Medi natural.Pendents i riscos ambientals
  I.03.01.Assentaments.Classificació del sòl
  I.03.02.Assentaments.Qualificació urbanística del planejament vigent
  I.03.03.Assentaments.Evolució del creixement urbanístic
  I.03.04.00.Assentaments.Nivell de consolidació del sòl urbanitzable
  I.03.04.01.Assentaments.Xarxes territorials viàries i ferroviàries
  I.03.05.01.Assentaments.El sanejament
  I.03.05.02.Assentaments.L'aigua
  I.03.05.03.Assentaments.L'energia
  O.01.01.Sistema d'espais oberts.Proteccions supramunicipals i espais connectors
  O.01.02.Sistema d'espais oberts.Àrees de regulació homogènia SNU
  O.02.01.Sistema d'assentaments.Àmbits residencials i per a activitats econòmiques
  O.02.02.Sistema d'assentaments.Estructura d'espais lliures i equipaments
  O.03.01.Sistema d'infraestructures de mobilitat.Xarxes territorials viàries i ferroviàries
  O.03.02.Sistema d'infraestructures de mobilitat.Estratègies territorials de mobilitat
  O.04.01.Actuacions territorials estratègiques
  O.05.01.Àmbits d'intervenció paisatgística
  prop salt-20120507
  quart prop-20110203
  Resolució Conseller Aprovació definitiva 29.07.2010
  vilobi prop-20120918
  RCA 43-11 Salt
  Cartografia de normativa sectorial aeroportuària
  Informe d'al·legacions
  Informe de sostenibilitat ambiental
  Memòria ambiental
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Girona
Núm. expedient: 2005 / 018054 / G
Tema: Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya