Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Annexos a la memòria justificativa. Annex 1. Aportacions i informes previs a l'aprovació provisional
  Annexos a la memòria justificativa. Annex 2. Aportacions i informes posteriors a l'aprovació provisional
  Memòria descriptiva i justificativa
  Memòria social
  Agenda i avaluació econòmica
  Annexos a les normes urbanístiques
  Normes urbanístiques
  I.1. Context geogràfic
  I.2. Fotoplànol
  I.3a. Topografia
  I.3b. Altimetria
  I.4. Usos del sòl
  I.5. Planejament vigent. Règim urbanístic del sòl
  I.6. Planejament vigent. Zonificació
  I.7. Equipaments
  I.8. Infraestructures de serveis tècnics existents
  O.1. Estructura general i orgànica del territori
  O.2a. Classificació del sòl
  O.2b. Sectors de planejament i polígons d'actuació urbanística
  O.3. Qualificació del sòl
  O.4a. Ordenació. Banyeres
  O.4b. Ordenació. Els Boscos
  O.4c. Ordenació. Casa Roja
  O.4d. Ordenació. Sant Miquel
  O.4e. Ordenació. Forn d'Obra
  O.4f. Ordenació. Priorat de Banyeres
  O.4g. Ordenació. Saifores
  O.4h. Ordenació. Plana de Cal Mata
  O.4i. Ordenació. Carretera del Vendrell
  O.4j. Ordenació. Hort del Torrent
  O.5. Elements i àmbits subjectes a protecció específica
  O6. Infraestructures de serveis tècnics proposades
  Catàlegs de béns a protegir, masies i cases rurals
  Resolució director 25.09.2013
  Estudis complementaris. Estudis d'inundabilitat i mobilitat
  Informe de sostenibilitat ambiental
  Memòria ambiental
  Annexos a la memòria justificativa. Annex 3. Convenis urbanístics
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Banyeres del Penedès
Núm. expedient: 2006 / 022600 / T
Tema: Pla d'ordenació urbanística municipal
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya