Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Memōria descriptiva i justificativa
  Memōria Social
  Normes urbanístiques
  A.1. Propostes
  A.2. Propostes
  A.3. Propostes
  I.1. Relaciķ municipi-regiķ municipi-comarca
  I.10a. Valoraciķ del nivell d'urbanitzaciķ
  I.10b. Valoraciķ del nivell d'urbanitzaciķ
  I.10c. Valoraciķ del nivell d'urbanitzaciķ Can Fornaca
  I.10d. Valoraciķ del nivell d'urbanitzaciķ Can Fornaca
  I.11a. Intensitat de l'edificaciķ
  I.11b. Intensitat de l'edificaciķ
  I.11c. Intensitat de l'edificaciķ Can Fornaca
  I.11d. Intensitat de l'edificaciķ Can Fornaca
  I.12a. Usos edificaciķ
  I.12b. Usos edificaciķ
  I.13a. Activitats econōmiques
  I.13b. Activitats econōmiques
  I.14.1a. Xarxa d'abastament d'aigua potable
  I.14.1b. Xarxa d'abastament d'aigua potable
  I.14.1c. Xarxa d'abastament d'aigua potable Can Fornaca
  I.14.1d. Xarxa d'abastament d'aigua potable Can Fornaca
  I.14.1e. Xarxa d'abastament d'aigua potable Can Pruna
  I.14.2a. Xarxa d'enllumenat públic i BT Can Fornaca
  I.14.2b. Xarxa d'enllumenat públic i BT Can Fornaca
  I.14.3a. Xarxa de sanejament
  I.14.3b. Xarxa de sanejament
  I.14.3c. Xarxa de sanejament Can Fornaca
  I.14.3d. Xarxa de sanejament Can Fornaca
  I.14.3e. Xarxa de sanejament Can Pruna
  I.15. Rčgim del sōl
  I.16.1. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1a. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1b. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1c. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1d. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1e. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1f. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1g. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1h. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1i. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1j. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1k. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.1l. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā
  I.16.2. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.16.2a. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.16.2b. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.16.2c. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.16.2d. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.16.2e. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.16.2f. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.16.2g. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.16.2h. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.16.2i. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.16.2j. Zonificaciķ i sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.17a. Sistemes generals en sōl urbā
  I.17b. Sistemes generals en sōl urbā
  I.17c. Sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.17d. Sistemes generals en sōl urbā Can Fornaca
  I.17e. Sistemes generals en sōl urbā Can Pruna
  I.18. Balanį urbanístic
  I.19. Fotografies
  I.2.1. Ortofotomapa terme municipal
  I.2.1a. Ortofotomapa nucli urbā
  I.2.1b. Ortofotomapa Can Fornaca
  I.2.2. Base topogrāfica
  I.2.3a. Base topogrāfica nucli urbā
  I.2.3b. Base topogrāfica nucli urbā
  I.2.3c. Base topogrāfica Can Fornaca
  I.2.3d. Base topogrāfica Can Fornaca
  I.2.4a. Topōnims terme municpal
  I.2.4b. Topōnims terme municipal
  I.2.4c. Topōnims terme municipal
  I.2.4d. Topōnims terme municipal
  I.2.5. Anālisi de pendents terme municipal
  I.2.6. Carenes i valls
  I.2.7. Vegetaciķ
  I.2.8. Geologia
  I.3. Estructura agrícola usos del sōl
  I.4. Estructura de la parcel.laciķ agrícola assentaments humans
  I.5. Infraestructures de comunicacions
  I.6a. Infraestructures de serveis. Xarxes de transport i suministre d'energia elčctrica
  I.6b. Infraestructures de serveis. Xarxes d'abastament d'aigua
  I.7. Elements d'interčs
  I.8a. Parcel.laciķ urbana nucli urbā
  I.8b. Parcel.laciķ urbana nucli urbā
  I.8c. Parcel.laciķ urbana Can Fornaca
  I.8d. Parcel.laciķ urbana Can Fornaca
  I.9a. Xarxa viāria bāsica aliniacions i rasants
  I.9b. Xarxa viāria bāsica aliniacions i rasants
  I.9c. Xarxa viāria bāsica aliniacions i rasants Can Fornaca
  I.9d. Xarxa viāria bāsica aliniacions i rasants Can Fornaca
  U1a. Xarxa de sanejament Can Fornaca
  U1b. Xarxa de sanejament residual nucli urbā i Can Pruna
  U1c. Xarxa sanejament pluvial nucli urbā i Can Pruna
  U2a. Xarxa d'aigua Can Fornaca
  U2b. Xarxa d'aigua nucli urbā i Can Pruna
  U3a. Xarxa de baixa i mitja tensiķ Can Fornaca
  U3b. Xarxa mitja tensiķ nucli urbā i Can Pruna
  U4a. Xarxa de telefonia Can Fornaca
  U5a. Paviments Can Fornaca
  U5b. Paviments nucli urbā i Can Pruna
  U6a. Enllumenat públic Can Fornaca
  O1a. Classificaciķ del sōl
  O1b. Classificaciķ del sōl sectors i polígons
  O1c. Classificaciķ del sōl sectors i polígons Can Fornaca
  O2. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O2a. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O2b. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O2c. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O2d. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O2e. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O2f. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O2g. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O2h. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O2i. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O3a. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants
  O3b. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3c. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3d. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3e. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3f. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3g. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3h. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3i. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3j. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3k. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3l. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Fornaca
  O3m. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants nucli urbā i Can Pruna
  O3n. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants nucli urbā
  O3o. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants nucli urbā
  O3p. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants nucli urbā
  O3q. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants nucli urbā
  O3r. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants nucli urbā
  O3s. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants nucli urbā
  O3t. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants nucli urbā
  O3u. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants nucli urbā
  O3v. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants nucli urbā
  O3w. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Pruna
  O3x. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Pruna
  O3y. Qualificaciķ del sōl urbā i urbanitzable aliniacions i rasants Can Pruna
  O4. Béns catalogats
  O5. Masies i cases rurals en sōl no urbanitzable
  O6a. Servituds de aerōdrom, instalˇlacions radioelectrōniques
  O6b. Servituds de aerōdrom, instalˇlacions radioelectrōniques i operacions Pla director desenvolupament previsible
  O7. Estudi de l'avaluaciķ de la mobilitat generada
  O7a. Estudi de l'avaluaciķ de la mobilitat generada Can Fornaca
  O7b. Estudi de l'avaluaciķ de la mobilitat generada
  Avaluaciķ de la Mobilitat Generada
  Catāleg de Béns protegits
  Catāleg de Masies i Cases Rurals en sōl no urbanitzable
  Acord
  Informaciķ Urbanística. Criteris i objectius
  Documentaciķ Ambiental. Estudi d'Impacte Ambiental
  Estudi d'Inundabilitat. Volum I - 1
  Estudi d'Inundabilitat. Volum I - 2
  Estudi d'Inundabilitat. Volum II - 3
  Estudi d'Inundabilitat. Volum II - 4
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versiķ per optimitzar la visualitzaciķ dels documents
Municipi: Riudarenes
Núm. expedient: 2006 / 023996 / G
Tema: Pla d'ordenaciķ urbanística municipal
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya