Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  1.1.Memòria general
  1.2.Memòria ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès
  2.1.Programa de les actuacions
  3.1.Bases tècniques i econòmiques generals
  3.2.Bases tècniques i econòmiques ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès
  5.1.Normativa general
  5.2.Normativa ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès
  5.4.Disposicions addicionals, transitòries i finals
  4.1.Plànols d'informació i ordenació generals
  4.2.Plànols d'informació i ordenació ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès
  8.1.Llistat de projectes d'urbanització inclosos en el PDU
  8.2.Projecte d'urbanització d'obres bàsiques ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès_Volum 1.Memòria i Annexos 1-11
  8.2.Projecte d'urbanització d'obres bàsiques ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès_Volum 2.Annexos 12-18
  8.2.Projecte d'urbanització d'obres bàsiques ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès_Volum 2.Annexos 19-24
  8.2.Projecte d'urbanització d'obres bàsiques ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès_Volum 3.Plànols
  8.2.Projecte d'urbanització d'obres bàsiques ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès_Volum 4.Plec de prescripcions tècniques generals
  8.2.Projecte d'urbanització d'obres bàsiques ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès_Volum 4.Pressupost
  Resolució Conseller Aprovar definitivament 28.06.2010
  Resolució 14.07.2010
  6.1.Estudis justificatius generals
  6.2.01.Estudis justificatius ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès
  6.2.02.Estudis justificatius ARE Bassetes - Vilafranca del Penedès
  7.1.Informe de sostenibilitat ambiental
  7.2.Memòria ambiental
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Vilafranca del Penedès
Núm. expedient: 2008 / 034133 / B
Tema: Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit de l'Alt Penedès-Garraf
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya