Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Memòria social. Població, treball i habitatge_TR
  POUM de Sant Martí de Tous. Memòria. Agenda i avaluació econòmica_TR
  POUM de Sant Martí de Tous. Normes urbanístiques_TR
  I.01. Topogràfic i xarxa hídrica
  I.02. Usos del sòl i cadastre de rústica
  I.03. Vulnerabilitat i proteccions
  I.04. Xarxa de comunicacions
  I.06.01. Esquema de xarxa d'abastament d'aigua
  I.06.02. Xarxa d'aigua potable-distribució
  I.06.03. Xarxa de clavegueram segons Normes Subsidiàries
  I.06.04. Línies elèctriques
  O.01. Estructura i sistemes
  O.02. Règim del sòl. Qualificacions en SNU
  O.03. Proteccions
  O.04. Proposta d'ordenació nucli urbà i nuclis rurals
  O.05.1. Ordenació i regulació de l'edificació. Detall nucli urbà est
  O.05.2. Ordenació i regulació de l'edificació. Detall nucli urbà oest
  POUM de Sant Martí de Tous. Estudi de mobilitat generada pel desenvolupament del nou POUM_TR
  POUM de Sant Martí de Tous. Catàleg de béns a protegir_TR
  Acord CTUCC 21.09.2012
  Informació urbanística. Anàlisi i diagnosi_TR
  Documentació mediambiental. Informe de sostenibilitat ambiental, Document de síntesi i Memòria ambiental_TR
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Sant Martí de Tous
Núm. expedient: 2010 / 042871 / N
Tema: Pla d'ordenació urbanística municipal
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya