Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Acord CTUB 20.03.2019
  Annex 1. Informe de Riscos Geolōgics
  Document resum (Avaluaciķ ambiental estratčgica ordināria)
  Catāleg de béns a protegir
  Catāleg de masies i cases rurals
  Estudi Ambiental Estratčgic
  Estudi d'avaluaciķ de la mobilitat generada
  Portada Estudi d'avaluaciķ de la mobilitat generada
  Memōria
  Memōria social
  Normes urbanístiques
  I1.0. Emmarcament territorial general
  I10.1. Planejament municipal vigent. Classificaciķ del sōl
  I10.2. Planejament municipal vigent. Nucli urbā
  I10.3. Planejament municipal vigent. Can n'Āmat - Can Cabassa
  I10.4. Planejament municipal vigent. Can Curpell i Can Guardiola
  I11.1. Xarxes de serveis. Energia elčctrica
  I11.2. Xarxes de serveis. Telecomunicacions
  I11.3. Xarxes de serveis. Abastament d'aigua
  I11.4. Xarxes de serveis. Sanejament
  I11.5. Xarxes de serveis. Gas natural
  I2.0. Emmarcament comarcal
  I3.0 Planejament territorial. Espais oberts
  I4.0. Ortofoto
  I5.0. Terme municipal
  I6.0. Topografia i xarxa hídrica
  I7.0. Xarxes de comunicacions
  I8.1. Planejament municipal NNSS. Classificaciķ del sōl
  I8.2. Planejament municipal NNSS. Nucli urbā
  I8.3. Planejament vigent NNSS. Can n'Āmat - Can Cabassa
  I9.1. Desenvolupament del planejament. Modificacions puntuals
  I9.2. Desenvolupament del planejament. Planejament tramitat
  O1.0. Rčgim i classificaciķ del sōl
  O2.0. Estructura viāria i sistema hidrāulic
  O3.1. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O3.2. Qualificaciķ del sōl no urbanitzable
  O4.1. Qualificaciķ del sōl urbā. Nucli urbā
  O4.2. Qualificaciķ del sōl urbā Can n'Amat
  O4.3. Qualificaciķ del sōl urbā Can Cabassa i Polígon Industrial
  O5.1. Qualificaciķ del sōl urbā. Nucli urbā
  O5.2. Qualificaciķ del sōl urbā. Nucli urbā
  O5.3. Qualificaciķ del sōl urbā. Nucli urbā
  O5.4. Qualificaciķ del sōl urbā. Nucli urbā
  O5.5. Qualificaciķ del sōl urbā. Nucli urbā
  O5.6. Qualificaciķ del sōl urbā. Nucli urbā
  O6.1. Catāleg de masies i cases rurals. Terme municipal
  O6.2. Inventari d'altres edificacions en sōl no urbanitzable. Terme municipal
  O7.1. Catāleg de béns a protegir. Terme municipal
  O7.2. Catāleg de béns a protegir. Nucli d'Ullastrell
  O8.1. Xarxes de serveis. Propostes. Energia elčctrica
  O8.2. Xarxes de serveis. Propostes Telecomunicacions
  O8.3. Xarxes de serveis. Propostes Abastament d'aigua
  O8.4. Xarxes de serveis. Propostes Sanejament
  O8.5. Xarxes de serveis. Propostes Gas natural
  O9.1. Categories dels espais lliures. Nucli urbā
  O9.2. Categories dels espais lliures. Can n'Amat
  O9.3. Categories dels espais lliures. Can Cabassa i Polígon Industrial
  Avaluaciķ econōmica i financera. Agenda. Informe de sostenibilitat econōmica
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versiķ per optimitzar la visualitzaciķ dels documents
Municipi: Ullastrell
Núm. expedient: 2016 / 060679 / B
Tema: Pla d'ordenaciķ urbanística municipal
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya