Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Alcarràs
  14  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Alcarràs   Pla parcial d'ordenació   25/05/2001   Pla parcial del polígon industrial les Planes 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Alcarràs   Pla d'ordenació urbanística municipal    31/03/2009   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Alcarràs   Pla parcial urbanístic   02/10/2009   Pla parcial urbanístic del sector industrial Erm de Viganya 
    Alcarràs   Pla parcial urbanístic   25/05/2010   Pla parcial urbanístic del SUDI-1 Partida Torrent 
    Alcarràs   Modificació pla ordenació urbanística municipal    09/11/2010   Modificació núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la normativa dels usos 
    Alcarràs   Delimitació de la TUC   10/12/2010   Trama urbana consolidada 
    Alcarràs   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/10/2013   Modificació número 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a l'alteració de límits dels polígons, PAU-V8, PAU-V9 i PAU-V10 de la zona oest de la carretera de Vallmanya 
    Alcarràs   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/12/2013   Modificació núm. 4 del Pla d'ordenació urbanística municipal que afecta a l'àmbit del PAU V5 i V6 de l'oest de la carretera de Vallmanya 
    Alcarràs   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/09/2014   Modificació núm. 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal, adaptació normativa del sòl no urbanitzable 
    Alcarràs   Modificació pla ordenació urbanística municipal    21/01/2015   Modificació del POUM número 5 Sectors Saladar 
    Alcarràs   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/06/2015   Modificació número 6 del Pla d'ordenació urbanística municipal, de l'article 162 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcarràs   Pla especial   07/12/2018   Pla especial de les Coves per a la construcció d'una planta de purins i cogeneració elèctrica 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya