Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Guils de Cerdanya
  9  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Alp   Pla general d'ordenació urbana   12/03/1986   Pla general d'ordenació plurimunicipal de la Cerdanya 
    Puigcerdà   Text refós normes urbanístiques planejament general    14/12/2005   Text refós de la normativa del Pla intermunicipal de la Cerdanya 
    Bellver de Cerdanya   Pla director urbanístic   18/08/2008   Pla director urbanístic de la Cerdanya 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Bolvir   Pla d'ordenació urbanística municipal    19/04/2011   Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya 
    Guils de Cerdanya   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/11/2016   Modificació del Pla d'ordenació urbanística que consisteix en la nova qualificació urbanística en sòl urbà al nucli de Sant Martí d'Aravó 
    Guils de Cerdanya   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/11/2017   Modificació puntual del POUP de la Cerdanya referent a l'establiment d'una nova qualificació urbanística al SNU de protecció especial: clau 95-a*g, sòl no urbanitzable de protecció específica del paisatge  
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Guils de Cerdanya   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació del Pla d'ordenació urbanística referent al PAU-GUI-7 a la urbanització Barri del Golf 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya