Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Mont-ras
  40  expedients - Pàgina  (2  de  2)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Mont-ras   Text refós normes urbanístiques planejament general    24/01/2006   Text refós de la normativa de les Normes subsidiàries 
    Mont-ras   Pla parcial d'ordenació   14/09/1992   Pla parcial d'ordenació "Can Burjats" del sector S.A.U.-7 Sub.A 
    Mont-ras   Pla parcial d'ordenació   18/12/1996   Pla parcial d'ordenació : Modificació dels articles 14.7, 19 i 31 de l'ordenança del pla parcial Can Burjats 
    Mont-ras   Pla parcial d'ordenació   25/05/1999   Pla parcial d'ordenació : modificació del Pla parcial Can Burjats subsector 1 
    Mont-ras   Pla parcial d'ordenació   20/06/2000   Pla parcial d'ordenació del SAU 1-B residencial 
    Mont-ras   Pla parcial d'ordenació   17/12/2001   Pla parcial d'ordenació : modificació dels articles 14.7, 19, 30.1, 30.3 i 31 del Pla parcial can Burjats 
    Mont-ras   Pla parcial d'ordenació   02/03/2004   Pla parcial d'ordenació SAU 1C industrial, sector de la Morena 
    Mont-ras   Pla parcial d'ordenació   19/02/2004   modificació del Pla parcial del SAU 1-B Residencial 
    Mont-ras   Pla parcial d'ordenació   16/07/2013   Modificació de l'article 30.4 del Pla parcial del subsector I can Burjats (SAU-7) 
    Mont-ras   Pla parcial urbanístic   14/06/2006   Pla parcial urbanístic del sector del SAU-4 
    Mont-ras   Pla parcial urbanístic   06/02/2009   Pla parcial urbanístic del sector del SAU-3 
    Mont-ras   Pla especial   13/06/2002   Pla especial d'ordenació del carrer Ciutadella 
    Mont-ras   Pla especial urbanístic   17/05/2011   Pla especial per al condicionament del mas Can Valls 
    Mont-ras   Pla especial urbanístic   21/03/2012   Pla especial urbanístic per a la implantació d'un establiment de turisme rural a la finca mas Molinas 
    Mont-ras   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i la mercantil Girona City SL per a la construcció d'una residència de la tercera edat en una finca del carrer del Suro 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya