Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Calonge i Sant Antoni
  26  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Calonge i Sant Antoni   Modificació de pla general d'ordenació    22/03/2007   Modificació de Pla general referent a l'alineació del passatge de vianants entre el passeig Josep Mundet i carrer Sant Antoni 
    Calonge i Sant Antoni   Pla d'ordenació urbanística municipal    30/04/2013   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Calonge i Sant Antoni   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/02/2017   Modificació del Pla d'ordenació urbanística núm. 1 Urbanització Mas Vilà - SUD 4 Hotel del Mar  
    Calonge i Sant Antoni   Modificació pla ordenació urbanística municipal    26/06/2018   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal número 3 "correcció en la regulació d'usos en edificació agrupada Codi 5" 
    Calonge i Sant Antoni   Modificació pla ordenació urbanística municipal    27/05/2019   Modificació Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 6 àmbit PAU 32 Av.Catalunya-Mar 
    Calonge i Sant Antoni   Modificació pla ordenació urbanística municipal    25/09/2019   Modificació núm. 2 del POUM a l'àmbit del PAU 26 "Forn Romà" 
    Calonge i Sant Antoni   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/03/2019   Modificació número 4 del POUM per adaptar la regulació de la subzona del sòl costaner 
    Calonge i Sant Antoni   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/06/2019   Modificació puntual del POUM en el PAU 56 les Cadiretes 
    Calonge i Sant Antoni   Pla parcial urbanístic   16/05/2008   Pla parcial del sector Collet est 
    Calonge i Sant Antoni   Pla parcial urbanístic   21/01/2009   Pla parcial sector Balitrà Est 
    Calonge i Sant Antoni   Pla especial urbanístic   21/10/2010   Pla especial urbanístic per a l'ampliació del càmping internacional 
    Calonge i Sant Antoni   Pla especial urbanístic   13/12/2011   Pla especial pel condicionament del mas Pere o mas Avellí per a turisme rural 
    Calonge i Sant Antoni   Pla especial urbanístic   18/03/2013   Pla especial urbanístic per a la implantació d'una activitat de turisme rural al Mas Roselló 
    Calonge i Sant Antoni   Pla especial urbanístic   29/05/2018   Pla especial urbanístic per a planta de compostatge de residus de poda de jardineria 
    Calonge i Sant Antoni   Pla de millora urbana   10/11/2010   Pla de millora urbana la Figuera 
    Calonge i Sant Antoni   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic entre l'Ajuntament i l'Entitat Promociones Calonge-Costa Brava SL per l'ús de la parcel·la 29 d'equipaments públics del Pla parcial del PAEC 
v.3.1.1 © 2011 Generalitat de Catalunya