Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Baix Empordà , Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
  32  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Pla general d'ordenació urbana   28/11/1997   Pla general d'ordenació del municipi 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    19/02/2004   modificació del Pla general en el traçat que uneix els carrers Església amb el de la Riera i en la reordenació del tram final del carrer de la Bordeta 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    -   modificació del Pla general pel que fa als articles 129 i 139 de la normativa i la incorporació de l'article 128 bis 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    08/04/2008   Modificació del Pla general referent a la nova regulació de les distàncies mínimes entre granges 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    19/12/2007   Modificació del Pla general referent a la determinació de la densitat d'habitatges a les zones de nucli històric (clau 1) i zona de nucli antic (clau 2) 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    25/03/2008   modificació del Pla general que afecta a la UA-CR-2 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    26/06/2009   Modificació de l'article 123 de la normativa del Pla general 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    21/03/2011   Modificació del pla general de la normativa urbanística que afecta al sector Puigventós 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    08/03/2012   modificació del Pla general referida a les condicions d'ús de la normativa urbanística referent a les zones del nucli històric, clau1 i a la zona de nucli antic, clau2 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    15/07/2015   Modificació del Pla general referida als equipaments en sòl urbà 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    23/09/2013   Modificació del Pla general del sector del sòl industrial CR3 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    01/04/2014   Modificació del Pla general de la parcel·la de la rectoria de Monells 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    10/06/2014   Modificació del Pla general referida a la delimitació d'una part del sistema viari a la realitat física del carrer raval 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    12/12/2017   Modificació puntual del PGOU ús de la finca situada al carrer de l'Església núm 3 de Monells 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Modificació de pla general d'ordenació    27/09/2018   Modificació puntual del PGOU corresponent al camí nord d'accés al Puigventós 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Programa d'actuació urbanística   16/07/2004   Programa d'actuació urbanística del sector de sòl urbanitzable no programat SS1 a Sant Sadurní de l'Heura 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Pla parcial d'ordenació   04/06/1993   Pla parcial d'ordenació del sector III.1 del nucli de Monells 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Pla parcial d'ordenació   16/07/2004   Pla parcial del sector de sòl urbanitzable no programat SS1 a Sant Sadurní de l'Heura 
    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   Pla especial   03/02/1999   Pla especial MO.1 Mas Fabregas 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya